Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

3541 0ceb 420
mollim
mollim
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika viaAmericanlover Americanlover
mollim
7827 ef00 420
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viaAmericanlover Americanlover
6251 021d 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
9262 97e3 420

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viamaardhund maardhund
1208 e936 420
6236 419a 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund
mollim
8523 8092 420
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamaardhund maardhund
mollim
Tattoo by Matt Cooley
Reposted frommoomins moomins viamaardhund maardhund
mollim
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromstylte stylte viamaardhund maardhund
mollim
8507 2ea6 420
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viamaardhund maardhund
mollim
1474 f348 420
Reposted fromEkran Ekran viafeedingthesoul feedingthesoul
A może leżę i umieram i tak tylko piszę? A może leżę i umieram bo chcę Cię usłyszeć?
— Quebonafide 
mollim
9330 6c8c 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viafeedingthesoul feedingthesoul
mollim
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
mollim
5461 bef4 420
Reposted fromEkran Ekran viakochajmnie kochajmnie
mollim
4061 7f69 420
Reposted fromgosand gosand viapompompom pompompom
mollim
3996 794b 420
Reposted fromkaiee kaiee viapompompom pompompom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl