Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

mollim
0805 148e 420
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viapompompom pompompom
mollim
5556 6696 420

June 19 2017

mollim

June 18 2017

mollim
mollim
mollim
mollim
0668 90c5 420
mollim
mollim
5859 bb32 420

notalickofsense:

TO EVERYONE YOU KNOW WHO YOU ARE

mollim
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiedoopisania niedoopisania
mollim
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer vianiedoopisania niedoopisania
mollim
Pozostań nienasycony. Pozostań nierozsądny.
— Steve Jobs

June 16 2017

mollim
Na pierwszy rzut oka nie widać, że Cię kocham
— Luxtorpeda
mollim
2887 698d 420
Reposted fromstarryeyed starryeyed vianiedoopisania niedoopisania
mollim
Wszyscy szczęśliwi ludzie : proszę przestać mnie wkurwiać.
Reposted fromorchis orchis vianiedoopisania niedoopisania
mollim
7311 7825 420
Reposted fromkarahippie karahippie vianiedoopisania niedoopisania
mollim
2716 5e71 420
Reposted fromanaa anaa viacreepandweirdo creepandweirdo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl